VN V Olšinách

Jednalo se o obnovu historické vodní nádrže za účelem zvýšení retence vody v krajině.

Součástí stavby bylo odtěžení sedimentu ze zátopy vodní nádrže, oprava hráze, vybudování nové spodní výpusti a vybudování nového bezpečnostního přelivu.

Identifikační údaje

Projektant:

Michaela Tanczošová

Dodavatel stavby:

Petr Beneš

Realizace:

04/2021 – 11/2022

Cena stavby:

2 899 283 Kč bez DPH

Vodní tok:

LP Sedlišťského potoka

ČPH:

1-10-01-0210

KÚ:

Nové Sedliště

Charakter stavby:

Investice, oprava a údržba

 

Fotografie