VN V Douglaskách

Předmětem akce byla obnova historického vodního díla s účelem zadržení vody v krajině a celkové revitalizace dané lokality. Proběhla zde rekonstrukce hrázového tělesa v délce cca 65 m, vybudování vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu s opevněným odtokovým korytem. Zároveň došlo ke zvětšení retenčního prostoru, celkově bylo odstraněno 1 750 m3 sedimentů. Pod hrází a v místě zemníku byly vyhloubeny dvě tůně, které budou sloužit pro vodní a na vodu vázané ekosystémy.

Projekt byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství.

Identifikační údaje

Projektant:Ing. Antonín Kavan
Dodavatel stavby:PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.
Realizace:01/2022 – 08/2023
Cena stavby:3.478.609,18 Kč bez DPH
Vodní tok:PP Senětického potoka
ČHP:1-10-01-1240
KÚ:Kostelec u Stříbra
Charakter stavby:Investiční/neinvestiční

Fotografie