VN U Trojky

Účelem obnovy vodní nádrže je zachycení povrchové vody. Kombinací obnovené vodní plochy (stinné i prosluněné) s litorálním pásmem a prvky revitalizačního charakteru (neprůtočné tůně nad litorálem, ponechání olšiny v podhrází) došlo k celkovému ozdravení dané lokality, nádrž bude sloužit i jako zdroj vody k případnému hašení lesního požáru.

Identifikační údaje

Projektant:Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o.
Dodavatel stavby:LS stavby s.r.o.
Realizace:08/2022 – 10/2023
Cena stavby:6.378.958,00 Kč bez DPH
Vodní tok:Bystřický potok
ČHP:1-10-02-0060
KÚ:Novosedly u Rybníku, Bystřice u Bělé nad Radbuzou
Charakter stavby:Investiční/neinvestiční

Fotografie