VN U Jána

Jedná se o historickou vodní nádrž ve II. zóně chráněné krajinné oblasti Český les, kde ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny byla navržena její obnova. Součástí projektu byla rekonstrukce hráze a funkčních objektů. Zátopa nádrže byla vytěžena jen částečně, byly vyčleněny bezzásahové oblasti, zároveň v zátopě bylo vymezeno tzv. rašelinné pásmo, kde byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj rašeliníku.

Identifikační údaje

Projektant:Martin Dobeš, s.r.o.
Dodavatel stavby:HOKAR, spol. s.r.o.
Realizace:04/2022 – 10/2023
Cena stavby:1.784.318,80 Kč bez DPH
Vodní tok:Lesní potok
ČHP:4-01-02-0040
KÚ:Lesná u Tachova
Charakter stavby:Investiční/neinvestiční

Fotografie