VN Rybárna

Účelem akce bylo zvýšení retence vody v krajině.

Jednalo se o rekonstrukci historické vodní nádrže. Součástí stavby bylo odtěžení sedimentu ze zátopy vodní nádrže, oprava hráze a vybudování nové spodní výpusti a nového bezpečnostního přelivu.

Identifikační údaje

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Dodavatel stavby:

IRO stavební s.r.o.

Realizace:

02/2019 – 07/2021

Cena stavby:

2 886 324 Kč bez DPH

Vodní tok:

Umířovský potok

ČPH:

1-11-02-0400

KÚ:

Hrad Nečtiny

Charakter stavby:

Investice, oprava a údržba

 

Fotografie