VN Oborák

Účelem akce bylo zvýšení retence vody v krajině a protipovodňová ochrana.

Součástí stavby bylo odtěžení sedimentu ze zátopy VN, kácení dřevin a vyřezání křovin z návodního i vzdušního líce hráze, její oprava a vybudování nové spodní výpusti a nového bezpečnostního přelivu.

Projekt byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství.

Identifikační údaje

Projektant:

VP PROJEKTING s.r.o.

Dodavatel stavby:

KAVYL, s.r.o.

Realizace:

04/2021 – 11/2022

Cena stavby:

10 515 973 Kč bez DPH

Vodní tok:

bezejmenný

ČPH:

1-11-02-0810

KÚ:

Trojany u Mladotic, Výrov u Kralovic

Charakter stavby:

Investice, oprava a údržba

 

Fotografie