VN Líšná

VN Líšná je vodní nádrž nad obcí Jablečno nedaleko Zbirohu, celková zatopená plocha je cca 5 ha a jedná se o největší vodní nádrž, kterou Lesy ČR v této oblasti spravují.

V únoru 2022 byla zahájena rekonstrukce sdruženého objektu a hráze. Hráz byla dosypána a byla vybavena systémem zařízení TBD. U sdruženého objektu byly opraveny přelivné hrany na všech čtyřech polích a byla osazena nová technologická část – nové uzávěry a další vybavení pro bezpečnou manipulaci.

Hlavním účelem nádrže je vzdouvání a akumulace, extenzivní chov ryb a krajinotvorný prvek. Rekonstrukcí byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost vodního díla při povodních.

Identifikační údaje

Projektant:VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Dodavatel stavby:DREDGER s.r.o.
Realizace:02/2022 – 09/2023
Cena stavby:5.649.537,97 Kč bez DPH
Vodní tok:Jablečný, Líšeňský potok
ČHP:1-11-02-126
KÚ:Jablečno
Charakter stavby:Neinvestiční

Fotografie