VN Horské Domky

Jednalo se o vybudování nové vodní nádrže v údolnici Křelovického potoka pod Trpísty v Plzeňském kraji. Účelem akce bylo zvýšení retence vody v krajině. Byla vybudována hráz se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem v levém břehu. Plocha budoucí zátopy byla odtěžena a zemina byla využita pro stavbu hráze a pro terénní úpravy v okolí nádrže. Součástí projektu bylo vyhloubení dvou tůní na přítoku do nádrže.

Identifikační údaje

Projektant:VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Dodavatel stavby:SENEA spol. s.r.o.
Realizace:05/2022 – 10/2023
Cena stavby:6.453.770,14 Kč bez DPH
Vodní tok:Křelovický potok
ČHP:1-10-01-1640
KÚ:Krukanice
Charakter stavby:Investiční

Fotografie

Stav před realizací
Stav po realizaci