Tůň Šťáhlavický Kozlík

Jedná se o obnovu historické tůně v turisticky oblíbené oblasti zámku Kozel. Tůň se nachází přímo u značené Naučné stezky okolo Kozlu.

Rekonstrukcí došlo k obnově vodního prvku v lesním komplexu – byla zajištěna stabilita zemní hrázky dvěma betonovými prahy a kamennou rovnaninou, zátopa byla odtěžena a došlo k obnově retenční kapacity.

Náklady stavby byly uhrazeny částečně z vlastních zdrojů LČR, s. p. a částečně z finančních prostředků Evropské unie v rámci programu Národní plán obnovy a z veřejných zdrojů v rámci programu POPFK.

Identifikační údaje

Projektant:Martin Dobeš s.r.o.
Dodavatel stavby:LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
Realizace:07/2023 – 11/2023
Cena stavby:845.691,38,00 Kč bez DPH
Vodní tok:Bezejmenný VT; IDVT 10282404
ČHP:1-10-05-0570
KÚ:Šťáhlavice
Charakter stavby:Investiční/neinvestiční

Fotografie