Rakovský potok ř. km 0,800-1,100

Cílem akce bylo zajistit funkčnost vodního díla – protipovodňového opatření v intravilánu města Rokycany, jako celku, se zachováním stávajících odtokových poměrů. Nové řešení podélné úpravy bylo navrženo přírodě blízkému stavu s použitím kamenných prvků opevnění.

Projekt byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství.

Identifikační údaje

Projektant:

Ing. Alfréd Samek

Dodavatel stavby:

DREDGER s.r.o.

Realizace:

01/2021 – 05/2022

Cena stavby:

6 747 492 Kč bez DPH

Vodní tok:

Rakovský potok

ČPH:

1-10-08-0550

KÚ:

Rokycany

Charakter stavby:

Investice

 

Fotografie