PP Bystřického potoka – přehrážka v ř.km 0,600

Jedná se vybudování kamenné retenční přehrážky nad obcí Újezd Svatého Kříže, kde docházelo k povodňovým škodám v důsledku velkého vnosu splavenin a plavenin unášených vodou z povodí potoka nad obcí. Po vybudování přehrážky je tento materiál zachycován v jejím retenčním prostoru a nesplavuje se níže do obce.

Identifikační údaje

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Dodavatel stavby:

Pflaument Investment, s.r.o.

Realizace:

02/2021 – 11/2021

Cena stavby:

1 747 395 Kč bez DPH

Vodní tok:

Pravostranný přítok Bystřického potoka

ČPH:

1-11-02-0600

KÚ:

Újezd Svatého Kříže

Charakter stavby:

Investice

 

Fotografie