LP Bezděkovského potoka ř. km 1,000-2,020

Účelem akce byla optimalizace vodního režimu, zvýšení biodiverzity lokality a vytvoření biotopu pro vodní a na vodu vázané organismy.

Předmětem akce bylo vyvedení zatrubněného vodního toku do nového revitalizovaného koryta ve dvou úsecích, celková délka revitalizovaného koryta je 840 m. V rámci akce byla zřízena soustava menších tůní a jedné rozsáhlé průtočné tůně s nízkou hrází a zpevněným přelivem. V rámci úprav byl doplněn břehový porost (50 ks stromů, 100 ks křovin).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Identifikační údaje

Projektant:

Martin Dobeš s.r.o.

Dodavatel stavby:

JIKELLSTAV s.r.o.

Realizace:

05/2020 – 05/2021

Cena stavby:

1 163 751 Kč bez DPH

Vodní tok:

Levostranný přítok Bezděkovského potoka

ČPH:

1-10-02-0040

KÚ:

Třemešné

Charakter stavby:

Investice

Fotografie